GEOTERMAL ENERGY

Renewable Energy Development Institute - REDI

Główną zaletą energii geotermalnej jest jej niewyczerpalność i niezależność od warunków atmosferycznych, a najważniejsze energia geotermalna jest bezpłatna. Energia geotermalna polega na wykorzystywaniu naturalnego ciepła z wnętrza Ziemi.
Wykorzystując energię cieplną ziemi nie zanieczyszcza się otaczającego środowiska i energia ta jest całkowicie bezpieczna dla człowieka.
System ogrzewania geotermalnego składa się z pompy ciepła i magistrali. Magistrale układane są pod ziemią lub na dnie zbiorników wodnych.
Zasada pracy pompy ciepła jest podobna do pracy lodówki. Pompa, która instalowana jest w domu pobiera energię cieplną ziemi i przekształca ją w ciepło. Ciepło to przeznaczane jest do podgrzewania wody i ogrzewania domów.
W okresie letnim pompa ciepła pracuje jak klimatyzator – do domu przekazywane jest zimne powietrze, a do wnętrza ziemi oddawane – ciepłe.
Wyróżnia się geotermalne ogrzewanie z instalacją poziomą, z instalacją pionową i z instalacją na dnie zbiornika wodnego.
W pierwszym przypadku magistrale układane są w ziemi, poniżej poziomu zamarzania gruntu, do czego wymagana jest duża powierzchnia, na przykład dla domu o powierzchni 200 m2 wymagana powierzchnia dla magistrali to 500 m2.
W przypadku pionowej instalacji niezbędne jest wiercenie otworów o minimalnej głębokości 30 metrów. Zaletą takich instalacji jest to, że nie wymagają one dużych powierzchni przeznaczonych na instalację.
Trzeci typ instalacji na dnie zbiornika wodnego uważany jest za najbardziej korzystny pod względem ekonomicznym, ponieważ nie wymaga dużych nakładów na instalację i jest bardziej wydajny.
Ogrzewanie geotermalna zdobywa coraz większą popularność, dzięki niewyczerpywanym źródłom ciepła z wnętrza Ziemi.